Informasjon

Ola Grolid

  • 28.10.1927 - 22.10.2021

Min kjære Ola. Vår kjære far, svigerfar, bestefar, ekstrabestefar, oldefar, bror, svoger og onkel.

Annonser for Ola Grolid

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Helgelendingen
27-10-2021