Informasjon

Otto Fredrik Sørdal

  • 24.11.1938 - 05.07.2022

Min kjære Otto, vår kjære pappa og svigerfar, "far" og onkel


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: