Informasjon

Annløv Ingvar Tuven

  • 03.10.1939 - 05.07.2022

Vår kjære pappa, svigerfar, bestefar og oldefar

Du er savnet.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: