Informasjon

Aud Sissel Havdal

  • 11.12.1958 - 28.02.2023

Vår kjære mamma, svigermor, farmor og mimmi, søster, svigerinne og tante.

Takk for at du alltid stilte opp for oss. Takk for alt du for oss var, takk for lyse, gode minner. Kjærlig trygghet du oss gav, ingen slik på jord vi finner.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: